Papillon Hotels

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları; topladığımız bilgiyi, bu bilgiyi nasıl kullandığımızı, bu bilginin kullanılmasının internet sitelerimizi kullanışınız ve bizimle olan ilişkinizde nasıl avantaj sunacağı, bilginin güvenliğini korumak için aldığımız önlemleri, bu bilgiyi kimle ve hangi amaçlarla paylaşabileceğimizi ve bu bilgileri kullanmamızla ilgili olarak sizin yapabileceğiniz seçimleri açıklamaktadır.  
Sunduğumuz hizmet ve ürünlere erişim olanağı sağlamak için PAPILLON HOTELS RESORT & SPA; bağlı kuruluşları ya da hizmet sağlayıcıları aracılığıyla veya doğrudan, www.papillon.com.tr internet sitesini işletmektedir. Bu internet sitesi kullanımınızı daha iyi hale getirmek ve size kendinizle ilgili bilgiyi sağlamak için sizden kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler isteyebilir ve bunları toplayabilir.

Topladığımız Bilgiler

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA olarak, konuklarımızın ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uygun hizmet sunabilmek adına, konuklarımız ve internet sitelerimizin ziyaretçileri hakkında bilgi toplamaktayız.
Bu bilgileri toplama amaçları aşağıdaki konuları kapsayabilir;

 • Rezervasyon veya bilgi taleplerini yerine getirmek,
 • Ürün veya hizmet satın almak,
 • Program üyeliğine kayıt yaptırmak,
 • İş başvurusu yapmak,
 • Bizden gelen yazışmalara yanıt vermek (örneğin, anketler, promosyon teklifleri veya rezervasyon onayları),
 • Kişisel tercihlerinize uymak,
 • İlgi alanlarınızı anlamamız ve size daha iyi hizmet sunmamıza yardımcı olması için sosyal ağ sitelerinden halka açık bilgilerin toplanması dahil üçüncü taraf kaynaklarla birlikte çalışmak,
 • Elektronik cihazlarınızda uygulamalarımızı kullanmanız,
 • Adresiniz dahil irtibat bilgilerinizi güncellemek, veya
 • Talebiniz halinde bir arkadaşınızın e-posta adresine iletişimi kolaylaştırmak.

Topladığımız kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (bazen "PII" olarak da geçer) arasında adınız, ev, iş ve e-posta adresleriniz, telefon, cep telefonu, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve oda tercihi, boş zaman aktiviteleri gibi yaşam tarzı bilgileriniz, çocuklarınızın adları ve yaşları ile özel istekleri (örneğin, özel odada konaklama gerektiren sağlık koşulları) karşılamak için gerekli diğer bilgiler bulunur.
PAPILLON HOTELS RESORT & SPA, ayrıca hakkınızdaki kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri de toplayabilir; örneğin internet sitelerini kullanımınız, iletişim tercihleriniz, seyahat alışkanlıkları, konaklamalarınızla alakalı toplanan veri ve promosyon teklifleri ve anketlere yanıtlarınız gibi.
Bilgilerinizin daha iyi korunması için markamızı taşıyan internet rezervasyon sitelerinde veya müşteri iletişim merkezlerimizde rezervasyon veya işlemin yerine getirilme sürecinin bir parçası olarak sizden özellikle istenmedikçe elektronik iletişiminizde kredi kartı bilgilerinizi vermemeniz gerektiğine lütfen dikkat edin.

Toplama, İşleme Ve İfşa Amacı

Toplama ve Kullanım

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA internet sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanırken ziyaretçilerimizin verdiği veya onlardan toplanan “PII”nın, toplanması ve kullanılması ile ilgili bilgileri kullanıcılarına sağlamakta olup, ihtiyaç duyulmadığı takdirde bilgi istememektedir.
PII'nızın toplanma amaçları aşağıdaki konuları kapsar;

 • Bir işlemin gerçekleştirilmesi gibi hizmetlerin verilmesi (örneğin, rezervasyon yapmak, bilgi talebini yerine getirmek veya ürün siparişini tamamlamak),
 • PAPILLON HOTELS RESORT & SPA, stratejik pazarlama ortaklarımız ve diğer güvenilir üçüncü şahıslar tarafından sunulan ürünler ve hizmetlerle alakalı olarak pazarlama ve sizinle iletişim,
 • İhtiyaçlarınıza daha iyi karşılık vermek, internet sitelerimizin etkinliğini, sizin otel deneyiminizi, çeşitli iletişim türlerimizi, reklam kampanyalarımızı ve/veya promosyon aktivitelerimizi iyileştirmek için anketler aracılığıyla piyasa araştırması yapmak.

İlgili yazışmalardaki “Üyelik İptali” bağlantısına tıklayarak pazarlama e-maillerini ve PAPILLON HOTELS RESORT & SPA anketlerini almaktan vazgeçebilir veya bizime doğrudan ulaşarak doğrudan pazarlama, telepazarlama, emailler veya anketlere katılmamayı seçebilirsiniz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi vermemek veya bizden hangi iletileri almak istediğinize karar verme seçeneği size her zaman sunulacaktır. Ancak, böyle yapılması bazı işlemlerin etkilenmesine sebep olabilir. Örneğin, isim verilmemesi rezervasyonların işleme konmasını engelleyecektir.

İşleme ve İfşa

Çoğu durumda, verdiğiniz bilgiler yerel veya kürsel bir veritabanına eklenir. Bilgilerinizin işlenmesi sırasında kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'nın iştiraklerine, PAPILLON HOTELS RESORT & SPA bünyesindeki otellere ve/veya Türkiye’deki ve dünya genelindeki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara bu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen amaçlarla aktarılması gerekebilir. Yasal gereklilikler ve/veya süreç ile aksi engellenmedikçe veya kısıtlanmadıkça bilgilerinizi alan PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'nın bağlı kuruluşları, iştirakleri ve otel sahiplerinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizle ilgili esas olarak benzer gizlilik gerekliliklerine riayet etmeleri gerekir.  Genel bir uygulama olarak, PAPILLON HOTELS RESORT & SPA bünyesi dışındaki bağımsız üçüncü şahıslara kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya fiziksel olarak teslim etmez.
PAPILLON HOTELS RESORT & SPA’nın bilgilerinizi başkalarına ifşa edebileceği durumlar aşağıdakileri kapsar:

 • Bunu yapmamız için sizin muvafakatinizi aldığımızda,
 • Size arzu ettiğiniz ürünleri veya hizmetleri (örneğin, bir tatil paketi) sunmak için bilgilerinizi paylaşmanın veya ifşa etmemin gerekli olduğu durumlarda,
 • PAPILLON HOTELS RESORT & SPA adına faaliyet gösteren şirketler veya hizmet sağlayıcılar söz konusu bilgileri talep ettiklerinde (örneğin, kredi kartı işleme, müşteri destek hizmetleri, piyasa araştırmasının yürütülmesi veya veritabanı yönetim hizmetleri),
 • Bir otel veya bir başka şirket PAPILLON HOTELS RESORT & SPA bünyesinden ayrıldığında ve ticari işlerin kolaylaştırılması ya da sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinize erişim gerekli olduğunda,
 • PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'nın bir başka şirketle birleşmesi veya bir başka şirket tarafından satın alınması halinde,
 • Yürürlükteki kanunlara, bir mahkeme kararına veya talebine göre yasal veya düzenleyici gerekliliklere veya yükümlülüklere uymak için
 • Bir kişinin yaşamını, sağlığını veya malını korumak gibi acil durumlarda

Bilginin yukarıda belirtildiği gibi paylaşılması halinde verilen bilginin kapsamını spesifik işlevin yerine getirilmesi için gerekli olan miktarla sınırlamaya çalışırız. Yasal süreç ile aksi yasaklanmadıkça üçüncü şahısların kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi korumasını ve yürürlükteki gizlilik kanunlarına ve yönetmeliklerine uymalarını şart kılarız.

Muvafakat

Sizi bilgilendirme taahhüdümüzün bir parçası olarak size yeni PAPILLON HOTELS RESORT & SPA ürünlerini ve hizmetlerini ya da yaklaşmakta olan PAPILLON HOTELS RESORT & SPA özel tekliflerini, etkinliklerini, upgrade olanaklarını veya ilginizi çekebilecek diğer bilgileri bildirmek için mektup, email gönderebilir, telefon edebilir veya bir başka vasıta ile sizinle irtibata geçebiliriz.  Dikkatle seçilmiş üçüncü taraflardan da posta veya diğer iletişimleri alabilirsiniz. Bu PAPILLON HOTELS RESORT & SPA iletilerinden emaillerimizdeki veya diğer gönderdiklerimizdeki yönergeleri takip ederek veya doğrudan PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'yla irtibata geçerek bu PAPILLON HOTELS RESORT & SPA gönderilerinin herhangi birinden veya tamamından vazgeçme seçeneği sunuyoruz.
PRM 360o (Sadakat Programı) üyesi iseniz size ait üyelik profilindeki iletişim tercihlerinizi de güncelleyerek iletişim seçeneklerinizi değiştirebilirsiniz.
Tüm konuklarımızı ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek ve PAPILLON HOTELS RESORT & SPA’nın ve stratejik pazarlama ortaklarının sunduğu olanaklardan eşit derecede faydalanabilir olmalarını istiyoruz. Ancak, Türkiye dışında oturuyorsanız bizden talep etmediğiniz bilgileri size göndermeden önce izninizi almamızı şart kılan bazı veri gizliliği düzenlemeleri olabilir.
Bazı durumlarda, talep edilen hizmet ya da yürütülen işlemin niteliğinden izninizin zımnen verildiği anlaşılır. Örneğin, PAPILLON HOTELS RESORT & SPA gönüllü olarak verdiğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi veya toplamda elde edilen davranışsal veri veya bilgiyi toplayıp kullanabilir. Ayrıca, sizin talep ettiğiniz işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli iletilerimiz için de izin vermiş olduğunuz kabul edilir.
Belirli durumlarda bazı veri gizliliği düzenlemelerine göre hassas nitelikte kabul edilen bilgileri topladığımızda (örneğin ırk veya etnik köken, siyasi görüşleri veya sağlık koşulları açıklayacak bilgiler) açık izninizi isteyeceğiz.
Aşağıdaki durumlar haricinde PII'larınızın PAPILLON HOTELS RESORT & SPA tarafından üçüncü şahıslara ifşa edilmesine itiraz edebilirsiniz:

 • Hizmet sağlayıcıların PAPILLON HOTELS RESORT & SPA adına hizmet vermek için tutulmuş olması,
 • Bildirim etmenin kanunen gerekli olması,
 • İfşanın ulusal, yasal veya kamu menfaatini ilgilendiriyor olması,
 • İfşanın konuğun hayati çıkarlarını korumak için gerekli olması
 • Bilginin umuma açık kaynaklardan toplanması,
 • İfşanın tarihsel, istatiksel amaçlarla veya konukların deneyimini zenginleştirmek için geriye dönük işlenmesiyle ilgili olması, veya
 • İfşaya denetim yetkisi olan bir otoritenin izin vermesi (örneğin Gizlilik Komiserliği, Veri Koruma İdaresi veya benzer bir otorite).

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerinize Erişim

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlamak için bilgilerinizi düzenli olarak gözden geçirmenizi ve uygun şekilde güncellemenizi tavsiye ederiz (örneğin ev veya email adresinin değişmesi veya sizinle ilteşime geçmemiz için ilave bir seçenek eklemek gibi). PRM 360o program üyesi iseniz, üyelik profilinizi internet sitesi üzerinden gözden geçirebilir ve güncelleyebilirsiniz. PRM 360o program üyesi değilseniz prm360@papillon.com.tr adresine e-mail göndererek kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi gözden geçirip güncelleyebilirsiniz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin yetkisiz ifşasını engellemek amacıyla sizden gönderceğiniz e-mail ekinde kimliğinize dair kanıt sunmanızı (veya diğer tanıtıcı materyalleri) isteyebileceğimizi dikkate alınız.
Gözden geçirdikten sonra PRM 360o program üye profilinizi devre dışı bırakmak veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi güncellemek isterseniz bunu zamanında yapmak için uğraşacağız. Bazen, kaldırılmasını talep ettiğiniz bilgi anlaşmazlıkları, doğru bir şekilde çözmek veya sorunları gidermek için belirli bir süre bazı dosyalarda tutulur. Ayrıca, bazı bilgi türleri teknik sorunlar veya mali ya da yasal gereklilikler nedeniyle süresiz olarak "yedek" sistemlerde veya günlük dosyalarında saklanabilir. Bu nedenle, talebiniz karşısında veritabanlarımızdan kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin tümünün tamamen kaldırılacağını her zaman beklememelisiniz.
Lütfen iletişim tercihlerinizin güncellenmesi, pazarlama listelerimizden çıkma veya genel bir soru ya da talebin verilmesi hakkında bize ulaşmak için aşağıdaki uygun irtibat bilgisine bakınız.

Güvenlik Önlemleri

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA bilgi güvenliğinin önemin farkındadır ve teknik, fiziksel ve mantıksal güvenlik kuralları ve prosedürlerimizi sürekli olarak gözden geçirmekte ve geliştirmektedir.  PAPILLON HOTELS RESORT & SPA’ya ait tüm internet siteleri ve sunucuları kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin kaza sonucu kayıp, yanlış kullanım, yasa dışı veya yetkisiz erişim, ifşa ya da kontrolümüz altındayken değişikliğe uğramaya karşı korumaya yardımcı güvenlik önlemlerine sahiptir. Her ne kadar internette veya internet dışında"güvenlik garantisi" yoksa da şifre kontrolleri, "güvenlik duvarları" ve VeriSign, Inc. tarafından çıkarılan Class 3 Digital Certificate'a dayanan 256-bit şfirelemenin kullanılması gibi uygun idari, yöntemsel ve teknik önlemleri kullanarak bilgilerinizi koruyoruz.   Bu, verilerinizi geçiş halindeyken gizlice öğrenilmesi ve hacklenmesinden korunmasına yardımcı olan bir şifreleme yöntemi olan Secure Sockets Layer'ın (SSL) kullanılmasını olanaklı kılıyor.

Çevrimiçi Teknolojiler

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA ve üçüncü şahıs pazarlama ortakları siz internet sitelerimizi ziyaret ederken çerezler, görünmez pixeller ve web işaretçileri kullanabilirler. Çerez web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde depolanan çok küçük bir metin dosyasıdır. PAPILLON HOTELS RESORT & SPA çerezleri bilgisayarınıza benzersiz bir tanımlayıcı verir, bu da sizin bir PAPILLON HOTELS RESORT & SPA internet sitesini her ziyaret edişinizde sizin kimlik kartınız olur.
Çerezler, size zaman kazandırmak üzere tasarlanmışlardır çünkü internet sayfalarımıza her gelişinizde bize tercihlerinizi hatırlatmanıza gerek kalmadan size özel bir kullanım sunmamıza yardımcı olurlar. PAPILLON HOTELS RESORT & SPA çerezleri dosyalarınıza zarar vermek için tasarlanmış değillerdir ve bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki diğer dosyaları okuyamazlar.
Çerezler size ayrıca aşağıdaki şekillerde kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi kullanım sağlamaya yardım sunabilir:

 • Kullanıcı adınızı ve şifrenizi gelecekte ziyaretlerde hatırlarlar böylece siteye giriş daha kolay ve hızlı gerçekleşir.
 • Size uygun çerçeve ve içeriklerin sunulmasını sağlarlar.
 • Talep ettiğiniz bilgilerin tamamını elde etmenizi sağlarlar.

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA çerezleri yanlız bizim internet sitelerimizle sınırlıdır, PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'ya ait internet sitelerinden çıktıktan sonra internette gezinirken sizi takip etmek üzere tasarlanmamışlardır. İhtiyaçlarınıza daha iyi cevap vermek ve gelecekte bilgileri bulmayı sizin için kolaylaştırmak için internet sitelerimizin kullanımını takip ediyoruz. PAPILLON HOTELS RESORT & SPA çerezlerinden başka çeşitli üçüncü şahısların da bilgisayarınızın sabit sürücüsüne çerez yerleştirebileceğini unutmayın. PAPILLON HOTELS RESORT & SPA üçüncü şahıs çerezlerinin varlığı veya yokluğundan ya da üçüncü şahısların üçüncü şahıs çerezleri ile bağlantılı teknolojik kapasitelerinden veya uygulamalarından sorumlu değildir.
Çerezlerden faydalanmamayı tercih ediyorsanız, internet tarayıcınız çerezlere başka şekillerde davranmak üzere ayarlanabilir. Kullandığınız tarayıcı türüne bağlı olarak, tarayıcınızı yapılandırabilir böylece:

 • Çerezleri teker teker kabul etmeniz veya reddetmeniz size önceden sorulur veya
 • Tarayıcınızın çerezleri toptan kabul etmesini engelleyebilirsiniz.

Çerez güvenliği hakkında ayrıntılı bilgi için internet tarayıcınızın tedarikçisine veya üreticisine başvurmalısınız. Ancak, çerezleri reddetmenin internet sitelerimizde bazı işlemleri yapmanızı ve her ziyarette tarayıcınızı hatırlamamızı etkileyebileceğini bilmelisiniz.
PAPILLON HOTELS RESORT & SPA ayrıca bazen web işaretçileri de denen görünmez pikselleri belirli sayfaları kaç kişinin ziyaret ettiğini saymak için kullanmaktadır. Görünmez piksellerden toplanan bütün olarak kullanılır ve rapor edilir, kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri içermez. PAPILLON HOTELS RESORT & SPA bu bilgileri pazarlama programlarını ve içeriği geliştirmek için kullanabilir.
Ayrıca ilginizi çekeceğine inandığımız reklamları ve kişiselleştirilmiş içeriğin sunulmasına yardımcı olması için satıcılar ve pazarlama ortakları ile çalışırız. Bu satıcılar ve diğer ortakları arasında reklamverenler, reklam ajansları, reklam ağları, izleyici segment sağlayıcıları, veri aktarıcıları, analitik sağlayıcılar ve diğer benzer sağlayıcılar bulunur. Bu ortaklar ve satıcıları siz PAPILLON HOTELS RESORT & SPA veya diğer sitelerdeyken size kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sunmak için çevrimiçi faaliyetiniz hakkında (örneğin PAPILLON HOTELS RESORT & SPA sitelerinde ve diğer üçüncü şahıs sitelerde ziyaret ettiğiniz siteler ve sayfalar) bilgi toplamak için çerez ve web işaretçileri kullanır.
Örneğin, otellerimizden birisine bakmak veya bir otel odası rezervasyonu yaptırmak için bir PAPILLON HOTELS RESORT & SPA sitesine giderseniz bir başka internet sitesini ziyaret ettiğinizde bizden bir reklam görebilirsiniz.  Ayrıca, PAPILLON HOTELS RESORT & SPA siteleri dışındaki çevrimiçi davranışları seyahat etmekle ilgilenebileceklerini gösteren tüketicilere reklamlarımızı iletmek için bu satıcılarla çalışabiliriz.  Diğer durumlarda, internet sitelerimizin ziyaretçilerinin ilgi duyacağını düşündüğümüz belirli reklamverenlerle özel düzenlemelere girişiriz.  Bu reklamverenlerin internet sitelerimizi ziyaret etmiş tüketicilere doğrudan birlikte markalanmış mesajlar iletmelerine (örneğin, PAPILLON HOTELS RESORT & SPA ve reklamveren) izin veririz.  Bu birlikte markalanmış reklamlar PAPILLON HOTELS RESORT & SPA sitelerinde veya üçüncü şahıs sitelerinde görünebilirler. 

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

İhtiyaçlarınızı önceden tahmin için PAPILLON HOTELS RESORT & SPA kolaylık sağlamak ve bilgilenme amaçlarıyla diğer internet sitelerine bağlantılar gösterir (Sosyal medya siteleri gibi). PAPILLON HOTELS RESORT & SPA reklamlarla ilgili iddialar veya pazarlama uygulamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bağımsız internet sitelerinde sunulan veya bulunan içerikten sorumlu değildir. PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'nın PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'ya ait veya onun tarafından işletilen internet sitelerindeki bilgilerinizi koruyacağını ama bağımsız franchise alanlar, otellerin, tatil köylerinin, devre mülklerin mülkiyet sahipleri veya bir PAPILLON HOTELS RESORT & SPA markasını kullanan mekanların sahipleri dahil üçüncü şahıs internet sitelerinin veya PAPILLON HOTELS RESORT & SPA tarafından kontrol edilmeyen veya yetkilendirilmeyen internet sitelerini kontrol etmediğimizi ve gizlilik politikalarından sorumlu olmadığımızı unutmayın. İnternet sitelerimizdeki bağlantılar aracılığıyla erişilen üçüncü şahıs internet sitelerini ayrı gizlilik ve veri toplama uygulamaları ve güvenlik tedbirleri vardır. Üçüncü şahısların kendi internet siteleri ile ilgili uygulama, politika ve güvenlik tedbirlerinden sorumlu değiliz. Kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilginizi ifşa etmeden önce gizlilik uygulamaları, politikaları ve güvenlik tedbirleri hakkında sorularınız için onlarla irtibata geçmenizi öneririz. Bilgileri nasıl topladıkları, kullandıkları ve sakladıklarını öğrenmek için bağlantı verilen internet sitelerinin gizlilik sözleşmelerini ve politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Küçükler

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA küçüklerden doğrudan kişisel olarak tanımlanabilir bilgi almaya çalışmaz; ancak internet sitelerimize erişen ve bunları kullanan kişilerin yaşını her zaman belirleyemeyiz. Küçükler (yürürlükteki kanunlara göre tanımlanan) ebeveyn veya veli rızası olmadan bize bilgilerini verdiklerinde ebeveyn veya veliyi bu bilgilerin kaldırılması ve küçüğün PAPILLON HOTELS RESORT & SPA pazarlama iletilerine aboneliğinin sonlandırılması için bize ulaşmaya davet ederiz.

Bize Ulaşın

İletişim Tercihlerinizin Güncellenmesi

Bilgilerinizi güncellemek, iletişim tercihlerinizi değiştirmek isterseniz veya ileride PAPILLON HOTELS RESORT & SPA pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız bize aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:
e-posta ile:
prm360@papillon.com.tr
aşağıdaki adrese yazarak:

PRM 360o
PAPILLON HOTELS RESORT & SPA
Taşlıburun Mevkii Belek Turizm Merkezi
Antalya- Türkiye

Misafir İlişkileri

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA  Misafir İlişkileri ile irtibata geçmek için lütfen aşağıdaki en uygun yöntemi seçiniz:
Papillon Zeugma Hotel
İleribaşı Mevkii - Belek Turizm Merkezi ANTALYA / TURKEY
T. +90 (242) 710 10 00                    F. +90 (242) 710 10 30
e-posta: zeugma@papillonhotels.net

Papillon Ayscha Hotel
İleribaşı Mevkii-Belek Turizm Merkezi ANTALYA — TURKEY
T. +90 (242) 710 12 00                    F. +90 (242) 710 12 30
e-posta: ayscha@papillonhotels.net

Papillon Belvil Hotel
Taşlıburun Mevkii - Belek Turizm Merkezi ANTALYA / TURKEY
T. +90 (242) 710 09 00                    F. +90 (242) 710 09 30
e-posta: belvil@papillonhotels.net

Veri Gizliliği

PAPILLON HOTELS RESORT & SPA'nın veri gizliliği uygulamaları veya bu Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili yorumlarınız veya sorularınız varsa aşağıdakilerden en uygun yöntemi seçerek bize ulaşabilirsiniz:
e-posta ile: prm360@papillon.com.tr
aşağıdaki adrese yazarak:
PRM 360o
PAPILLON HOTELS RESORT & SPA
Taşlıburun Mevkii Belek Turizm Merkezi
Antalya- Türkiye

 

Gizlilik Sözleşmesinde Güncellemeler

Kişisel ve benzeri diğer bilgileri toplama, iletme ve işleme yöntemimizi dilediğimiz zaman değiştirme hakkını muhafaza etmekteyiz. Dolayısıyla bu Gizlilik Sözleşmesi son değişiklikleri yansıtmak üzere zaman zaman değişikliğe uğrayabilecektir.  Güncellenmiş sürümler web sitemizde  yayınlanacak ve tarihler belirtilecektir böylece Gizlilik Sözleşmesinin en son ne zaman güncellendiğinden web sitemiz üzerinden haberdar olabileceksiniz.

Kapat
Şifre Hatırlatma
Gönder İptal
Şifre Hatırlatma
PRM 360° Loyalty Club'a hoşgeldiniz...
OTURUM AÇIN...
Sıklıkla Sorulan Sorular...
PRM uygulamasını nasıl kurabilirim?
PRM uygulamasını kurmak için, check-in yaptırdığınız anda e-posta hesabınıza gönderilen otomatik mesajı telefonunuzda görüntüleyin. Kullandığınız cihazın işletim sistemine göre (ANDROID ya da IOS) ilgili bağlantıya dokunup kurulumu gerçekleştirin.
Neden Facebook hesabımla oturum açmalıyım?
PRM, tatil anılarınızı, duygularınzı ya da yaşadığınız güzel bir anın fotoğrafını sosyal medya hesabınızda paylaşma imkanı sunar. Bu paylaşımları gerçekleştirebilmek ve otelin düzenlediği sosyal medya tabanlı etkinlik ve fırsatlara katılabilmek için Facebook hesabınızla oturum açmanız gerekmektedir.
Paylaştığım bilgilerim güvende mi?
PRM üzerinden yaptığınız paylaşımlar ve diğer tüm verileriniz otel tarafında saklanır ve hiç bir üçüncü kişiyle paylaşılmaz. Daha detaylı bilgi için lütfen "Kullanım Koşulları"’nı inceleyin.
PRM 360°'ı nasıl kullanırsınız?
PRM 360° ile neler yapabilirsiniz?
PRM 360° ile puan kazanma koşulları ve bilgiler